2015 januari | Formulär | kampanj.nwt.se
Arkiv. januari 2015

Skicka in pressmeddelande!

Tjänsten är enbart tillgänglig för NWT:s avtalskunder och arbeteekonomi.se:s partners.

Rubrik (obligatoriskt)

Innehåll (obligatoriskt)

Avsändare (företag/organisation, obligatoriskt)

Kontakt, e-post (företag/organisation, obligatoriskt)

Kontakt, telefon

Ansökan om hyreslägenhet

Personuppgifter kommer att behandlas för att göra en bedömning om den sökande kan godtas som hyresgäst.

Före kontraktsskrivning kommer uppgifter att hämtas från referenspersoner. Uppgifter kommer också att inhämtas från kreditupplysningsföretag och myndigheter. Uppgifter kommer endast att behandlas inom NWT:s fastighetsavdelning. Du/ni har rätt till att få besked om vilka personuppgifter om dig/er som behandlas, samt rätt till rättelse av personuppgifter.

Genom att fylla i ansökningsblanketten ger du Nya Wermlands-Tidningens AB tillåtelse att behandla personuppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning. Den sökande påtar sig ansvar att medsökande informeras om behandlingen av dennes personuppgifter.

Endast komplett ifylld ansökan registreras i vår intressebank och ligger kvar där i 6 månader. Du måste alltså själv förnya din ansökan om du vill ha den kvar.

Kontaktperson på Nya Wermlands-Tidningen är Sofie Vintfjärd, sofie.vintfjard@nwt.se.

Fyll i ansökan via formuläret nedan eller ladda hem formuläret som PDF, skriv ut och skicka in det till NWT, Att: Sofie Vintfjärd, Box 28, 651 02 Karlstad.

Ansökan om hyreslägenhet

Sökande

Personnummer (10 siffror XXXXXX-XXXX, obligatoriskt)

För- och efternamn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postnummer och Ort (obligatoriskt)

Telefonnummer dagtid (inkl. riktnummer, obligatoriskt)

Min e-postadress

Arbetsgivare (företag, obligatoriskt)

Referens arbete (namn och telefonnummer)

Årsinkomst med anställningsdatum

Nuvarande hyresvärd

Referens bostad (namn och telefonnummer)

Medsökande

Personnummer (10 siffror XXXXXX-XXXX)

För- och efternamn

Adress

Postnummer och Ort

Telefonnummer dagtid (inkl. riktnummer)

Min e-postadress

Arbetsgivare (företag)

Referens arbete (namn och telefonnummer)

Årsinkomst med anställningsdatum

Nuvarande hyresvärd

Referens bostad (namn och telefonnummer)

Jag är

Jag har

Jag/vi söker lägenhet i

Jag/vi söker lägenhetsstorlek:

Lägenheten söks för (antal personer)

Jag kan flytta in

Maxhyra (kr/månad)

Skriv insändare till ST

Fyll i detta formulär och skicka in det till oss!

Skriv insändare till ST

Rubrik

Text (obligatoriskt)

Signatur

Mitt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postadress (obligatoriskt)

Telefonnummer (obligatoriskt)

Min e-postadress

Det går också bra att skicka in insändare på mejl via insandare@saffletidningen.se.

Du får gärna skriva under signatur, men skicka alltid med namn och adress.

Allt material på insändarsidan i lagras digitalt och tillhandahålls i vår arkivdatabas. Materialet publiceras även på internet.

Vi förutsätter att insändarskribenten medger denna lagring och detta tillhandahållande samt internetpublicering.

OBS! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera materialet.

Skriv insändare och debatt till PD

Synpunkt är Provinstidningens insändar- och debattsida. Vill du göra din röst hörd för Åmålsborna i en angelägen fråga är du välkommen att skriva till oss.

Skriv insändare och debatt till PD

Rubrik

Text (obligatoriskt)

Signatur

Mitt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postadress (obligatoriskt)

Telefonnummer (obligatoriskt)

Min e-postadress

Du kan använda formuläret ovan eller självklart också e-posta synpunkt@provinstidningen.se eller skicka brev till PD Synpunkt, Kyrkogatan 5, 662 31.

Du får gärna skriva under signatur, men skicka alltid med namn och adress.

Allt material på insändarsidan i lagras digitalt och tillhandahålls i vår arkivdatabas. Materialet publiceras även på internet.

Vi förutsätter att insändarskribenten medger denna lagring och detta tillhandahållande samt internetpublicering.

OBS! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera materialet.

Skriv insändare till NKP

Fyll i detta formulär och skicka in det till oss!

Skriv insändare till NKP

Rubrik

Text (obligatoriskt)

Signatur

Mitt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postadress (obligatoriskt)

Telefonnummer (obligatoriskt)

Min e-postadress

Det går också bra att skicka in insändare via mejl, insandare@nkp.se

Du får gärna skriva under signatur, men skicka alltid med namn och adress.

Allt material på insändarsidan i lagras digitalt och tillhandahålls i vår arkivdatabas. Materialet publiceras även på internet.

Vi förutsätter att insändarskribenten medger denna lagring och detta tillhandahållande samt internetpublicering.

OBS! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera materialet.

Skriv insändare till Karlskoga-Kuriren

Fyll i detta formulär och skicka in det till oss!

Skriv insändare till Kuriren

Rubrik

Text (obligatoriskt)

Signatur

Mitt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postadress (obligatoriskt)

Telefonnummer (obligatoriskt)

Min e-postadress

Du kan också skicka in insändare på mejl, via insandare@karlskoga-kuriren.se.

Du får gärna skriva under signatur, men skicka alltid med namn och adress.

Allt material på insändarsidan i lagras digitalt och tillhandahålls i vår arkivdatabas. Materialet publiceras även på internet.

Vi förutsätter att insändarskribenten medger denna lagring och detta tillhandahållande samt internetpublicering.

OBS! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera materialet.

Skriv insändare till KT

Fyll i detta formulär och skicka in det till oss!

Skriv insändare till KT

Rubrik

Text (obligatoriskt)

Signatur

Mitt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postadress (obligatoriskt)

Telefonnummer (obligatoriskt)

Min e-postadress

Det går också att skicka in insändare via mejl, insandare@karlskogatidning.se.

Du får gärna skriva under signatur, men skicka alltid med namn och adress.

Allt material på insändarsidan i lagras digitalt och tillhandahålls i vår arkivdatabas. Materialet publiceras även på internet.

Vi förutsätter att insändarskribenten medger denna lagring och detta tillhandahållande samt internetpublicering.

OBS! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera materialet.

Skriv insändare till FB

Fyll i detta formulär och skicka in det till oss!

Skriv insändare till FB

Rubrik

Text (obligatoriskt)

Signatur

Mitt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postadress (obligatoriskt)

Telefonnummer (obligatoriskt)

Min e-postadress

Det går också bra att skicka in insändare via mejl, insandare@fryksdalsbygden.se.

Du får gärna skriva under signatur, men skicka alltid med namn och adress.

Allt material på insändarsidan i lagras digitalt och tillhandahålls i vår arkivdatabas. Materialet publiceras även på internet.

Vi förutsätter att insändarskribenten medger denna lagring och detta tillhandahållande samt internetpublicering.

OBS! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera materialet.

Skriv insändare till FT

Fyll i detta formulär och skicka in det till oss!

Skriv insändare till FT

Rubrik

Text (obligatoriskt)

Signatur

Mitt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postadress (obligatoriskt)

Telefonnummer (obligatoriskt)

Min e-postadress

Det går också bra att skicka insändare via mejl, till insandare@filipstadstidning.se.

Du får gärna skriva under signatur, men skicka alltid med namn och adress.

Allt material på insändarsidan i lagras digitalt och tillhandahålls i vår arkivdatabas. Materialet publiceras även på internet.

Vi förutsätter att insändarskribenten medger denna lagring och detta tillhandahållande samt internetpublicering.

OBS! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera materialet.

Skriv insändare till Dalslänningen

Läsarnas tankar och tyckanden publiceras i avdelningen ”Från Allmänheten”.
Skriv kort… Max 2 500 tecken!

Av utrymmesskäl prioriteras insändare av lokal karaktär, samt undertecknade före anonyma.

Skriv insändare till Dalslänningen

Rubrik

Text (obligatoriskt)

Signatur

Mitt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postadress (obligatoriskt)

Telefonnummer (obligatoriskt)

Min e-postadress

Skicka din insändare till redaktion@dalslanningen.se eller fyll i formuläret och skicka in det till oss!

För insändare per brev är adressen: Dalslänningen, Box 53, 666 30 Bengtsfors. Märk kuvertet ”Insändare”.

Du får gärna skriva under signatur, men skicka alltid med namn och adress.

Allt material på insändarsidan i lagras digitalt och tillhandahålls i vår arkivdatabas. Materialet publiceras även på internet.

Vi förutsätter att insändarskribenten medger denna lagring och detta tillhandahållande samt internetpublicering.

OBS! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera materialet.


Desktop