2016 augusti | Formulär | kampanj.nwt.se
Arkiv. augusti 2016

Nominera kandidat till Åmåls lucia 2016

Kandidaten ska vara minst 16 år (född 2000 eller tidigare) och vara bosatt i Åmåls kommun.

Namn på luciakandidaten

Ålder

Telefonnummer till luciakandidaten

Beställ tidningar till din skola

Är du lärare kan man beställa en gratis klassuppsättning max tio dagar per termin till undervisningen.

Fyll i alla uppgifter i formuläret nedan. Kom ihåg att ange vilka dagar och vilken tidning ni önskar. Gäller beställning flera tidningstitlar eller perioder så gör flera beställningar.

OBS! Din beställning vill vi ha senast 5 arbetsdagar innan.

Om tidningarna skulle utebli, hör av er till Kundcenter på 054-19 97 50 eller mejla prenumeration@nwt.se.

Välj tidning

Skola

Lärarens namn

Telefon

E-post

Leveransadress (Gata, postnummer och ort)

Årskurs

Eventuellt meddelande

Från (åååå-mm-dd)

Till (åååå-mm-dd)

Antal ex


Desktop