Ansökan om hyreslägenhet | Formulär | kampanj.nwt.se

Ansökan om hyreslägenhet

Välkommen att ansöka om hyreslägenhet i Nya Wermlands-Tidningens fastigheter.

Personuppgifter kommer att behandlas för att göra en bedömning om den sökande kan godtas som hyresgäst.

Före kontraktsskrivning kommer uppgifter att hämtas från referenspersoner. Uppgifter kommer också att inhämtas från kreditupplysningsföretag och myndigheter. Uppgifter kommer endast att behandlas inom NWT:s fastighetsavdelning. Du/ni har rätt till att få besked om vilka personuppgifter om dig/er som behandlas, samt rätt till rättelse av personuppgifter.

Genom att fylla i ansökningsblanketten ger du Nya Wermlands-Tidningens AB tillåtelse att behandla personuppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning. Den sökande påtar sig ansvar att medsökande informeras om behandlingen av dennes personuppgifter.

Endast komplett ifylld ansökan registreras i vår intressebank och ligger kvar där i 6 månader. Du måste alltså själv förnya din ansökan om du vill ha den kvar.

Kontaktperson på Nya Wermlands-Tidningen är Sofie Vintfjärd, sofie.vintfjard@nwt.se.

Fyll i ansökan via formuläret nedan eller ladda hem formuläret som PDF, skriv ut och skicka in det till NWT, Att: Sofie Vintfjärd, Box 28, 651 02 Karlstad.

Ansökan om hyreslägenhet

Sökande

Personnummer (10 siffror XXXXXX-XXXX, obligatoriskt)

För- och efternamn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postnummer och Ort (obligatoriskt)

Telefonnummer dagtid (inkl. riktnummer, obligatoriskt)

Min e-postadress

Arbetsgivare (företag, obligatoriskt)

Referens arbete (namn och telefonnummer)

Årsinkomst med anställningsdatum

Nuvarande hyresvärd

Referens bostad (namn och telefonnummer)

Medsökande

Personnummer (10 siffror XXXXXX-XXXX)

För- och efternamn

Adress

Postnummer och Ort

Telefonnummer dagtid (inkl. riktnummer)

Min e-postadress

Arbetsgivare (företag)

Referens arbete (namn och telefonnummer)

Årsinkomst med anställningsdatum

Nuvarande hyresvärd

Referens bostad (namn och telefonnummer)

Jag är

Jag har

Jag/vi söker lägenhet i

Jag/vi söker lägenhetsstorlek:

Lägenheten söks för (antal personer)

Jag kan flytta in

Maxhyra (kr/månad)


Desktop