Skriv insändare till Dalslänningen | Formulär | kampanj.nwt.se

Skriv insändare till Dalslänningen

Vill Du skriva en insändare till Dalslänningen?

Läsarnas tankar och tyckanden publiceras i avdelningen ”Från Allmänheten”.
Skriv kort… Max 2 500 tecken!

Av utrymmesskäl prioriteras insändare av lokal karaktär, samt undertecknade före anonyma.

Skriv insändare till Dalslänningen

Rubrik

Text (obligatoriskt)

Signatur

Mitt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postadress (obligatoriskt)

Telefonnummer (obligatoriskt)

Min e-postadress

Skicka din insändare till redaktion@dalslanningen.se eller fyll i formuläret och skicka in det till oss!

För insändare per brev är adressen: Dalslänningen, Box 53, 666 30 Bengtsfors. Märk kuvertet ”Insändare”.

Du får gärna skriva under signatur, men skicka alltid med namn och adress.

Allt material på insändarsidan i lagras digitalt och tillhandahålls i vår arkivdatabas. Materialet publiceras även på internet.

Vi förutsätter att insändarskribenten medger denna lagring och detta tillhandahållande samt internetpublicering.

OBS! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera materialet.


Desktop