Skriv insändare till Dalslänningen

Vill Du skriva en insändare till Dalslänningen?

Läsarnas tankar och tyckanden publiceras i avdelningen ”Från Allmänheten”.
Skriv kort… Max 2 500 tecken!

Av utrymmesskäl prioriteras insändare av lokal karaktär, samt undertecknade före anonyma.

Skicka din insändare till redaktion@dalslanningen.se eller fyll i detta formulär och skicka in det till oss!

För insändare per brev är adressen: Dalslänningen, Box 53, 666 30 Bengtsfors. Märk kuvertet ”Insändare”.

Du får gärna skriva under signatur, men skicka alltid med namn och adress.

OBS! Redaktionen förbehåller sig rätten att stryka material.

Skriv insändare till Dalslänningen

Rubrik

Text (obligatoriskt)

Signatur

Mitt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postadress (obligatoriskt)

Telefonnummer (obligatoriskt)

Min e-postadress


Please leave this field empty.
Desktop