Vill du vara med i Tibrobygdens Luciafölje 2017? | SLA-formulär | kampanj.nwt.se

Vill du vara med i Tibrobygdens Luciafölje 2017?

Du som är mellan 14 och 19 år! Kan du sjunga och vill vara med som lucia/tärna i Tibros luciafölje, så kan du anmäla dig nu och fram till den 13 oktober.Välkommen till en uttagning med sång tisdag 17/10 kl. 16.30 i Högåskyrkan.
Körledare Jenny de Carvalho från Svenska kyrkan sångövar och en fotograf från SLA tar bilderna.
Vem som blir lucia avgör sedan allmänheten via röstning på sla.se.
Kröningen sker 10/12 kl. 18.00 i Kyrkefalla kyrka.
OBS! Lämna inte förslag på ej vidtalade kandidater!

Namn

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

E-post

Ålder


Allmänna.
Debatt/insändare.
Desktop